You are here:

kraków elektrociepłownia

kraków elektrociepłownia
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nieruchomosci48.jpgJest jeden dokument, bez którego otrzymanie pozwolenia na budowę jest niemożliwe. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – to dokument, który musi być złożony zawsze wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Mało kto wie, że nie trzeba być właścicielem nieruchomości żeby móc złożyć takie oświadczenie. Najważniejsze – aby móc zabudować działkę czy wykorzystać ją w jakikolwiek inny sposób na cele budowlane, trzeba mieć zgodę właściciela bądź właścicieli na takie działanie. Konieczne jest, aby zgodę mieć w formie pisemnej. Co prawda żaden urząd nie ma prawa wymagać takiej zgody, jednak dla własnego bezpieczeństwa warto ją mieć na piśmie. Dlaczego – otóż oświadczenie, o którym mowa w tekście, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, jest to najważniejszy dokument w całym postępowaniu o pozwolenie na budowę. Wypełniając oświadczenie trzeba powołać się na dokument, z którego wynika tytuł dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Trudno w takim przypadku wskazywać „ustalenia ustne” – dlatego trzeba mieć zgodę na piśmie.

Pozostałe wpisy z tej kategorii tematycznej:

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top